Parkování u tělocvičny na adrese Kunětická 92 je možné pouze na vyznačených místech. Zaparkováním vozidla podél silnice Kunětická se dopouštíte dopravního přestupku! Zaparkovat je možné i na parkovišti v bezprostřední blízkosti budovy Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, viz. plánek parkovacích míst.