SPORT PLOCHA BĚŽNÝ ZÁKAZNÍK ZAMĚSTNANCI,
STUDENTI UPa
Badminton kurt 150 Kč/ hod. 130 Kč / hod.
Plážový volejbal kurt 100 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Florbal, Fotbal, Basketbal velká tělocvična T1 700 Kč / hod.
malá tělocvična T2 500 Kč / hod.
sektor v T1 nebo T2 300 Kč / hod.
venkovní hřiště 200 Kč / hod. 150 Kč / hod.
Florbal: doplňková výbava florbalové mantinely 500 Kč / den 500 Kč / den
Volejbal velká tělocvična T1 700 Kč / hod.
malá tělocvična T2 500 Kč / hod.
sektor v T1 nebo T2 300 Kč / hod.
antukové hřiště 150 Kč / hod. 100 Kč / hod.
Tenis velká tělocvična T1 700 Kč / hod.
malá tělocvična T2 500 Kč / hod.
venkovní kurt 150 Kč / hod. 100 Kč / hod.

STORNO: Pronájem lze zrušit bez storno poplatku nejpozději 3 dny (72 hodin) před konáním akce. V případě rušení pronájmu v době kratší než 72 hodin, bude uživateli účtována smluvená úplata v plné výši.


Jste právnická osoba, živnostník, sportovní klub, chcete pořádat sportovní turnaj nebo jste si z výše uvedené nabídky sportu nevybrali - kontaktujte přímo sekretariát KTS.

Zaměstnanci a studenti Univerzity Pardubice mohou užívat tělovýchovný areál za zvýhodněnou cenu. Akce pořádané v rámci tohoto cenově zvýhodněného užití se mohou účastnit pouze studenti nebo zaměstnanci univerzity. V případě, že se akce uskutečňované v rámci takto zvýhodněného užití zúčastní i jiné osoby, bude uživateli zpětně účtována obvyklá cena užití podle Ceníku.


Kompletní ceník pronájmu tělovýchovného areálu po jednotlivých plochách naleznete zde.